• PRODUKT PROJEKTU SES TEACHER S KOMPONENTOU ŽP


  JAK PROVÁZAT TÝMOVÉ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ S TÉMATEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE A UČITELKY ZÁKLADNÍCH I STŘEDNÍCH ŠKOL

     čtěte / stahujte zde
  DALŠÍ MATERIÁLY , VYTVOŘENÉ V PROJEKTU SES TEACHER:

  Organizace a programy zabývající se ekologickou tematikou, tj. zaměřené na enviromentální výchovu.


  • Ekopolis:


  na stránkách www.ekopolis.cz naleznete interaktvní hru pro žáky 4. - 9 tříd ZŠ či odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Při vytvoření stejnojmenné deskové hry pak můžete využívat již vypracovaných pracovních listů tématicky zaměřench na konkrétní body, kterými se hra zabývá (město, jak v něm žít..). Materiály k vytvoření deskové hry jsou rovněž ke stažení.


  • Recyklohraní:


  Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Na stránkách www.recyklohrani.cz rovněž můžete stáhnout ekologicky zaměřené hry, kvízy a soutěže.


  • Evvoluce:


  výukové balíčky pro žáky prvního i druhého stupně (od 1. do 9. třídy) jsou připraveny k volnému stažení na www.evvoluce.cz. 30 balíčků je tématicky řazených, jež jsou zaměřeny na ochranu fauny. Součástí balíčku jsou pracovní listy i soutěžní a hrací materiály (karty, puzzle, apod.)


  • Ekoškola:


  komplexní vzdělávací program, ve kterém žáci reálně mění prostředí své školy a jejího prostředí. Účastí v programu získáte metodiku 7 kroků – online příručka pro žáky a příručku pro pedagogy a další praktické materiály k okamžitému využití ve škole.


  • Hraj o zemi:


  on line hra pro žáky druhého stupně a odpovídajících ročníků gymnázií. Zároveň na stejných stránkách www.hrajozemi.cz mohou pedagogové získat metodiky k deseti tématům jako je např. doprava, životní styl, technologie, turismus, apod.