PRODUKT PROJEKTU SES TEACHER


Popis akreditovaného kurzu (20 hodin) projektu SES TEACHER pro pedagogický sbor školy. Kurz byl realizován pro 101 pedagogů v rámci OPVK za podpory ESF, ČR a Středočeského kraje.

   čtěte / stahujte zde
Více o našich programech pro učitele se dozvíte na našich stránkách SEBESPOLU

SES TEACHER - akreditované zážitkové kurzy pro učitele

SES TEACHER je akreditovaný kurz pro pedagogy a další zaměstnance školských a jiných institucí, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání dětí a mládeže, např. zaměstnance dětských domovů, volnočasových center, klubů apod.(viz naše nabídka ve formátu .pdf). Program SES TEACHER je akreditován MŠMT ČR pod číslem 7709/2008-25-177.

Dále jsme oprávněni k Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků - akreditace MŠMT ČR pod číslem 12098/2008-25.Co jsou vlastně kurzy


Kurz obecně znamená soubor lekcí v určitém oboru. SES kurz lze vymezit jako vícedenní program s pobytem mimo město, který svým obsahem i formou sleduje předem stanovené cíle. Těmi v našem případě jsou seberealizace a spolupráce (SES).Proč se kurzům říká zážitkové

Pojem zážitkový kurz přímo souvisí s metodami, se nimiž pracujeme. Vycházíme z principů zážitkové pedagogiky a jak již ze samotného názvu vyplývá, pracujeme se zážitky. Program kurzu je sestavován tak, aby poskytl účastníkům silný zážitek, respektive zážitky. Ty jsou však jen dílčím prvkem a východiskem pro další poznání a naplňování cílů.K čemu mohou kurzy přispět

Cíle jsou většině kurzů společné: seberealizacespoluprácesebepoznánípoznávání ostatníchtoleranceschopnosti prosadit se. Specializované kurzy zaměřujeme skladbou aktivit specifickým cílům, např. zvyšování odolnosti ke „špatnostem společnosti“ (prevence), zapojení zkušenostního učení do systému vzdělávání, startování a realizace změn a inovací, nové formy učení.Jak takový kurz vypadá

Vzhledem k tomu, že pracujeme se zážitky, abychom zprostředkovali novou zkušenost, nelze příliš kurzy popsat, je prostě třeba je ochutnat. U vybraných typů kurzů nabízíme náhled scénáře, ale je třeba mít na paměti, že kurzy nastavujeme přáním zákazníka.

Kurz se skládá z rozličných typů aktivit, naší častou formou práce je hra. Metoda učení hru není nijak nová a kurz poskytuje příležitost, jak se hrou učit, je zde čas a prostor pro motivaci, sdílení zážitků a reflexi, tj. pojmenování nové zkušenosti a její přenos (transfer) do reálného života. Skladba her a aktivit v samotném vícedenním kurzu také není náhodná.

Ve většině kurzů zařazujeme strategickou hru, výtvarně relaxační dílnu, týmové úkoly, tématicky zaměřený work- shop, strukturovaný zábavný program. Významnou část věnujeme právě reflexi, tedy tomu, co účastníci zažili, o čem přemýšlí. Součástí kurzu je i zpětná vazba a především hodnocení, zda se některé z cílů podařilo naplnit.


SESTEACHER je metodický portál organizace SEBESPOLU, určený učitelům, zejména pro základní školy. Napište nám, co potřebujete, a my se pokusíme Vám dodat potřebné infomace. Odborní lektoři SEBESPOLU se věnují učitelům již 12 let. Pište na ses@sebespolu.net
Sebespolu

Na Kuthence 826/11
Praha 6
160 00

Telefon: 739 073 178
facebook