• Projekt SES TEACHER


  KURZ SES TEACHER:


  Cílem kurzu je zlepšení komunikace a spolupráce v pedagogickém týmu, seznámení účastníků s možnostmi a použitím prožitkových aktivit pro práci s třídním kolektivem, podpora role učitele a pedagogického pracovníka, prevence vyhoření.


  SES TEACHER je akreditovaný kurz pro pedagogické a další zaměstance škol a školských institucí, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Jedná se o 20 hodin vzdělávání zážitkovou formou na ploše tří dní mimo prostory zadávací instituce.

  Obsahem kurzu jsou interaktivní hry včetně know-how pro didaktické využití k rozvoji osobnosti. Zabýváme se motivací a naladěním skupiny formou interaktivních tvořivých dílen, řešíme způsoby hodnocení ve školní práci, způsoby komunikace a zvládání zátěžových situací ve vztahu s žáky, pravidla a práce s nimi jako nedílná součást všech aktivit ve skupině (třídě). Obsah kurzu sestavujeme podle individuálních požadavků zadavatele, tj. vedení školy.

  Lektory kurzu jsou vždy pedagog a psycholog či pedagog a psychoterapeut,jména a reference o lektorech dodáváme při zahájení komunikace s vedením.


  Kurz se koná nejlépe na ploše tří dní (začátek první den odpoledne, konec třetí den dopoledne). Konkrétní termín dle dohody se zadavatelem, je možné dle možností realizovat část vzdělávání i na půdě školy.


  PODPORA PEDAGOGŮM: MATERIÁLY A PORADNA.


  V rámci projektu SES TEACHER, podpořeném Evropskou unií, st.rozpočtem ČR a Středočeským krajem, vzniká na stránkách


  www.sesteacher.cz


  Internetové stránky umožní pedagogům zapojených škol využívat internetovou poradnu, kde na dotazy a komentáře budou reagovat psycholog nebo psychoterapeut. Zároveň zde naleznou pedagogové v rámci výstupů projektu materiály pro inovace ve výuce v oblasti životního prostředí a využívání ICT.


  Projekt SES TEACHER realizuje od 1.3.2012 o.s. SES - SEBE - SPOLU v rámci PO 1.3. v rámci OPVK ve Středočeském kraji. Pro více informací kontaktujte ses@sebespolu.net , 739073178.


   V Praze dne 20.8.2012                                                     Mgr. Ondřej Bárta, projektový manažer