• V rámci projektu SES TEACHER vyla vytvořena databáze podpůrných materiálů pro učitele. Pod odkazy  ICT , životní prostředí a žáci se speciálními potřebami naleznete celou řadu materiálů (ve formátu pdf, případně odkazy), které učitelé mohou použít pro zkvalitnění své práce. Kromě praktických informací jsou zde umístěné i pracovní listy pro přímou práci se žáky.

    Odkazy: ICT , životní prostředí a žáci s SVP.